top of page

Güneş Enerjisi Santralleri Projelendirme

arazi-uygulama.jpg
fabrika-cati.jpg

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrallerİ Projeleri

Çatı ve Cephe Uygulama Projeleri;

Konut, işyeri, fabrika vb. çatıları veya cephelerine fotovoltaik panellerin dizilerek elektrik üretimini sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerin kurulabilmesi için ilgili mevzuat ve standartlara uygun geliştirilen projelere ihtiyaç vardır. Gerekli tasarım ve hesaplamaların yapıldığı projelere çatı ve cephe uygulama projeleri denir. Çatı ve cephe uygulamalarında röleve dediğimiz çatının son durumuna ilişkin yerinde gözlem yapılarak tasarım oluşturmak bizim için zorunluluktur. Yerinde yapılan gözlem ve elde edilen verilerden sonra proje aşamasına geçmekteyiz. En ekonomik ve gerçekçi projelere bu şekilde ulaşmaktayız

Arazi Uygulama Projeleri;

Tarım dışı arazilere belirli aralıklarla fotovoltaik panellerin dizilerek elektrik üretimini sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerin kurulabilmesi için ilgili mevzuat ve standartlara uygun geliştirilen projelere ihtiyaç vardır. Gerekli tasarım ve hesaplamaların yapıldığı projelere arazi uygulama projeleri denir.

bottom of page